Projekt DRVOKOD -OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICA
web stranica projekta Osnovne škole Velika Pisanica: https://pisanica.drvokod.eu/
web stranica Osnovne škole Velika Pisanica: http://os-velika-pisanica.skole.hr/
E-mail:
biologija: josipa.ivanovic@skole.hr
informatika: ivan.piria@skole.hr

Projekt DRVOKOD
web stranica: https://drvokod.eu
E-mail: info@drvokod.eu
biologija: bernarda@drvokod.eu
informatika: branko@drvokod.eu
PROFIL-KLETT (098 9476 759)
Ana Kodžoman-urednica za prirodu i biologiju
ana.kodzoman@profil-klett.hr