OSNOVNI PODATCI O OSNOVNOJ ŠKOLI VELIKA PISANICA
Prvi zapisi o javnoj Pučkoj četverogodišnjoj školi u Velikoj Pisanici datiraju iz 1886. godine. 1904. godine osnovana je Mađarska škola i škola za Nijemce. Osmogodišnja škola sa radom počinje 1959.Godine 1971. godine izgrađena je današnja školska zgrada. Škola je sagrađena uz pomoć Frenka Kerna, iseljenika iz Amerike. Osim zgrade Frenk Kern je osnovao i “Fond Frenk Kern“ iz kojeg se i danas na kraju svake nastavne godine knjigama nagrađuju odlični učenici.U zahvalu na učinjenom podignuta mu je bista u školskom dvorištu. Osnovna škola ustrojena je kao matična osmogodišnja škola u Velikoj Pisanici, sa četiri područne škole: Babinac, Bedenik, Ribnjačka i Lasovac. Školu godišnje u prosijeku pohađa 250 učenika u 20 razrednih odjeljenja. O učenicima se brine 50 – tak profesora, nastavnika, stručnog i pomoćnog osoblja. Škola je vrlo aktivna i sudjeluje u mnogim nacionalnim projektima. U 2015. godini dovršen je projekt s Japanskom vladom i Japanskim veleposlanstvom ”Opremanje OŠ Velika Pisanica obrazovnom opremom”. U 2016. godini ostvarena je suradnja s Hrvatskom elektroprivredom i Zakladom Adris. Učenici škole aktivni su u radu Učeničke zadruge ”Bilogora”, a posebno ih privlači turistička ponuda Općine kao i energetska efikasnost škole na čijoj promociji konstantno rade. Rad u školskom vrtu te njegovanje kulture tradicijskog cvijeća jedna je od tematika rada Učeničke zadruge.U školi je 2008. godine stvorena i etnološka zbirka starih stvari, njeguje se baština plesom – kroz folklor, pjesmom – kroz crkveni zbor i tamburaše te kroz razne oblike nastave.U matičnoj školi nastava se odvija u dvije smjene, a u područnim školama u jednoj smjeni u kombiniranim razrednim odjelima. Škola provodi program predškole te razne projekte. U školi također djeluje Školsko-sportski klub, pjevački zbor, likovna grupa, ritmička sekcija, grafička i keramičarska sekcija, dramska grupa, cvjećari i druge izvannastavne aktivnosti. U školi se kontinuirano provodi integrirana nastava, dani slobodne nastave i kreativne radionice u kojima sudjeluju i roditelji. Dan škole obilježava se zadnjeg petka u mjesecu svibnju. U školi se posebno ponose zelenim parkom koji se redovito održava i upotpunjuje novim biljkama, ali i etno ukrasima i uporabnim predmetima.Osnovna škola Velika Pisanica je škola u kojoj se teži rasterećenju nastavnog sadržaja, povećanju kreativnosti i individualnog izražavanja djece putem učenja kroz igru, provođenjem istraživačkih, izvanučioničkih, integriranih, terenskih, tematskih i drugih neformalnih oblika nastave. Planovi i želje su održavanje nastave u jednoj smjeni te početak rada školsko – sportske dvorane čija je izgradnja u tijeku.

PODACI O ŠKOLSKOM PODRUČJU I OPĆINI VELIKA PISANICA
Upisno područje Osnovne škole Velika Pisanica obuhvaća prostor naselja Velika Pisanica,Babinac, Bačkovica, Bedenička, Čađavac, Nova Pisanica, Polum, Ribnjačka, Lasovac i Bedenik.Upisno područje OŠ Velika Pisanica obuhvaća prostor općine Velika Pisanica, općine Šandrovac i općine Nova Rača. Učenici razredne nastave s područja Babinca pohađaju PŠ Babinac, učenici s prostora Lasovca polaze u PŠ Lasovac, učenici s prostora Bedenika polaze PŠ Bedenik, a učenici s prostora Ribnjačke polaze PŠ Ribnjačka. Najudaljenija od svih PŠ je ona u Ribnjačkoj, a udaljenost iznosi oko 20 km do Matične škole. Učenici predmetne nastave s prostora svih naselja upisnog područja OŠ Velika Pisanica polaze nastavu u Matičnoj školi, a prijevoz je organiziran autobusima ”Čazmatransa”. Mjesta i naselja raspršena su, a Velika Pisanica ujedno je poznata kao najduže selu u Republici Hrvatskoj dugo čak 13 km. Prometnu povezanost okolnih mjesta sa Velikom Pisanicom čine asfaltne, a na nekim područjima i makademske ceste. Pučanstvo je pretežno hrvatsko, a uz Hrvate na tom prostoru žive Srbi, Albanci i Mađari. Žitelji ovog područja žive pretežno od poljoprivrede, a neki su uposleni u gospodarstvu te ustanovama. Velik je broj starog stanovništva, a broj upisanih prvašića je u opadanju. Razlog tome je odlazak mladih u grad, staro stanovništvo na prostoru općine, veliki broj nezaposlenih. Općina Velika Pisanica prije 1 godinu napravila je Strategiju razvoja Općine Velika Pisanica te odredila nekoliko područja prioritetnog razvoja (poljoprivreda i infrastruktura). Osim zapošljavanja ljudi u gospodarskoj zoni (poslovna zona) potrebno je zadržati mlade i ulaganjem u obrazovanje. Jedan od načina je izgradnja školsko-sportske dvorane koja je započela u veljači 2010. godine i za koju je Županija bjelovarsko-bilogorska financirala već 4.000.000,00 kuna za izgradnju 1. faze. Općina Velika Pisanica nalazi se u sjevernom dijelu Bjelovarsko-bilogorske županije, na južnim obroncima Bilogore. Općinom je obuhvaćena kompaktna cjelina, koja slijedi prirodni tok od 8 naselja na površini od 83,67km2 Administrativno središte Općine je naselje Velika Pisanica dok su ostala naselja Polum, Čađavac, Nova Pisanica, Babinac, Ribnjačka, Bedenička i Bačkovica . Po popisu stanovnika iz 2011. godine općina Velika Pisanica broji 1774 stanovnika. Za samo mjesto Veliku Pisanicu zanimljivo je to da je duga čak 13 kilometara. Velika Pisanica na zapadu graniči sa općinom Šandrovac, na jugozapadu sa općinom Nova Rača, na jugu i istoku sa općinom Veliki Grđevac dok na sjeveru graniči sa Virovitičko – podravskom županijom. Središnji dio mjesta Velika Pisanica ima status zaštićenog spomenika kulture III. kategorije. Središtem naselja dominiraju crkva sv. Lazara iz 1724. godine i Župna crkva Srca Isusova sa Župnim dvorom iz 1908. godine. Blagdan Srca Isusova ujedno je i Dan općine Velika Pisanica koji se svake godine svečano obilježava. Zbog ratnih događaja, ali i slabe ekonomske razvijenosti Općina Velika Pisanica dobila je status II. skupine područja od posebne državne skrbi. Općina je u suradnji sa stanovnicima vrlo aktivna na različitim područjima djelovanja, a sve u svrhu podizanja kvalitete života svih njenih stanovnika. Svoj sadašnji i budući razvoj temelji na očuvanoj prirodi, razvoju malog poduzetništva i obrtništva, ekološkoj poljoprivredi, kontinentalnom i rekreacijskom turizmu, kao i brigom za sve socijalne skupine društva, razvojem udruga građana, promovirajući
načela održivog razvoja i života u skladu sa prirodom. Vizija Općine Velika Pisanica definirana je u strateškom dokumentu razvoja općine, a glasi: Velika Pisanica, općina suvremene poljoprivredne proizvodnje, snažnog poduzetništva, atraktivne turističke ponude i razvijenih društvenih vrijednosti.